เที่ยวภูเขาเมกา เว็บไซด์รวมที่เที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจที่สุดเเละราคาก็ไม่แพงมาก

เที่ยวภูเขาเมกา อุทยานแห่งชาติ โยเซมีติ Yosemite Naitonal Park ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. อุทยานที่มีชื่อเสียง โด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ำตกที่สูงที่สุดใน ทวีปอเมริกาเหนือ และต้นสนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขต นี้เท่านั้นนำท่านถ่ายรูปกับฮาล์ฟโดม HALF DOME ภูเขาหินแกรนิตรูป เที่ยวสวนสนุกเมกา

โดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญที่สุดของ โยเซมิติเลยทีเดียว  ความสูงจาก จากฐานถึงยอด ทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของ อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตินี้เองทำให้ ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติโดย องค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1984 อีกแห่งหนึ่งที่แวะชม เที่ยวสวนสนุกเมกา

เที่ยวภูเขาเมกา

คือทิวทัศน์ภูเขา แอลปออสเตรีย ณ ทะเลสาบเสี้ยวพระจัน  ทร์ คือมีทะเลสาบคล้าย เสี้ยวพระจันทร์มีหมอก ลงมากจึงไม่เห็นความงาม ของทะเลสาบเสี้ยว พระจันทร์ทางทิศใต้ไปยัง ภูเขาแอลป์และ เข้าเขตเยอรมันสอง ข้างทางมีหมู่บ้านใน บริเวณหุบเขาที่สวยงาม และแปลกตาที่ขาด เที่ยวเมกาหน้าหนาว

เที่ยวภูเขาเมกา ที่เที่ยวที่อเมริกาที่เป็นภูเขา ที่ไหนน่าไปที่สุด? เเละการเดินทางจะลำบากหรือไม่? อยากไปเที่ยวต่างประเทศต้องทำอย่างไร?

ไม่ได้คือทุกหมู่บ้านจะมีวัด มีวิหารเด่นสง่าอยู่ กลางหมู่บ้านสองข้าง ทางและตามเชิงเขา และยอดเขามีหิมะที่ ยังละลายไม่หมดประเทศออสเตรีย กับสวิตเซอร์แลนด์ เดิมในการเดินทาง ข้ามภูเขาช่วงนี้ ลำบากมากคนเดิน ทางมักประสบ อุบิตัเหตุบ่อยๆ มีบาทหลวงอยู่ บนภูเขาไดเ้ลี้ยงสุนัข

ไว้ด้วยเมื่อคนประสบ อุบิตัเหตุก็จะให้สุนัข ไปช่วยค้นหาสุนัข บางตัวฉลาดมากสามารถ ช่วยชีวิตคนได้เมื่อมี การเจาะอุโมงค้ได้แล้ว ก็ไม่มีคนเดินทางบน เส้นทางนี้อีกเลยรัฐลีคเทนสไตน์ตั้ง อยเู่หนือระดับน้ำทะเล ถึง2599เมตร มีเนื้อที่กว้างเพียง 12 ก.ม. ยาว 24 ก.ม. มีหมู่บ้าน 11หมู่บ้านมีประชากร 33,000คน เที่ยวเมากาหน้าร้อน

เที่ยวภูเขาเมกา

มีเจ้าปกครอง และสืบราชวงศ์ต่อๆ กันมาเป็นเพียงเจ้า ไม่ได้เป็นถึงกษัตริย์ ปัจจุบันก็ยังมีเจ้า ปกครองมีปราสาท อยู่บนเชิงเขาสามารถ มองเห็นได้กล่าว กันว่าเจ้าผู้ครองรัฐ นี้มีทรัพยส์มบัติมากมายโดยเฉพาะภาพวาดล้ำ ค่ามีมากกว่ากษัตริย์ องค์ใดในยุโรปความ เป็นมาของรัฐนี้เริ่ม เที่ยวทะเลเมกา

ที่เที่ยวอเมริกาสวยขั้นเทพ ไปเมื่อไหร่ต้องไม่พลาดเที่ยวแน่นนอน

เป็นเมืองวาดุสเมื่อปีค.ศ. 1342 ต่อมาปี ค.ศ. 1749 ไดตั้งเป็นรัฐอิสระ ปีค.ศ. 1809 ประกาศเป็นรัฐอิสระ ไม่ขึ้นกับยุโรปและ สมัครเข้าเป็นสมาชิก ยุโรเมื่อปีค.ศ. 1990 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพอพักแรมในโรงแรม กลางหุบเขาแอลป์ เส้นทางช่วงนี้ผ่าน ทะเลสาบมากมาย หลายแห่งเนื่องจาก มีน้ำแข็งก้อนมหึมา

บนภูเขาไหลเป็นธาร น้ำแข็งลงมาแล้ว กดทับพื้นดินเป็นหลุม เป็นบ่อเป็นธารน้ำ แข็งขนาดใหญ่เมื่อน้ำ แข็งละลายจึงกลาย เป็นทะเลสาบใหญ่ น้อยมากมายในประเทศ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2548 รุ่งเช้าผู้เขียนออก ไปเดินรอบๆโรงแรม พบโบสถ์อยู่บนเนิน จึงเดินขึ้นไปดูมีที่ ฝังศพอยู่รอบๆโบสถ์ เที่ยวประเทศญี่ปุ่น

และมีธนาคารอยู่ใกล้ๆ โรงแรมด้วยใกล้ๆ โรงแรมเป็นหมู่บ้าน มีหิมะทั้งบน หลังคาบ้านและ สนามหน้าบ้าน อากาศหนาวมากไปขึ้นเขาชมหิมะ บนเขารถแล่นไปราว 1ก.ม.ก็ให้ลงเดินไปอีกราว 1 ก.ม. เนื่องจากถนนช่วงนี้ ปกคลุมด้วยหิมะตาม ถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ บางช่วงก็ลื่น ต้องเดินข้างถนน เที่ยวประเทศจีน

เที่ยวภูเขาเมกา ที่เที่ยวอเมริกา ปักหมุดแลนด์มาร์กเด่นๆ ไปแล้วต้องเช็กอิน

ที่มีหญ้าหรือเป็น พื้นดินไปบนเขา Sitlisalp เพื่อชมหิมะบนเขา เขาSitlisalp เป็นส่วนหนึ่ง ของภูเขาแอลป์ บนเขาเป็นลานกว้าง มีบ้านหลงัเล็กๆ หลายหลังที่สร้างขึ้น เพื่อทาเนยแข็งพื้นบ้าน และเป็นที่พักเวลา ต้อนวัวขึ้นไปที่นั่นไปชมเมืองเล็กๆสอง เมืองตามรอยประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์แลนด์

เมืองแรกคือเมือง Burglen ซึ่งเป็นเมืองเกิดของ วิลเลียมเทล บิดา แห่งเสรีภาพของ สวิตเซอร์แลนด์ ตามประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่าวลิเลียมเทล เป็นนายพรานใช้หน้า ไม้ยิงสัตว์ได้แม่นยำมาก ในคริสตศ์ตวรรษที่13เขาถูกตัวแทนของ เยอรมันที่ดูแลชุมชนนี้ จับเพราะไม่ทำความ เที่ยวประเทศออสเตรีย

เคารพและได้จับ บุตรชายของเขามัดกับ ต้นไม้ทั้งยังบังคับ ให้เขายิงหน้าไม้ ไปยังผลแอบเปิล ที่อยู่บนศีร์ษะของ บุตรชายเขาสามารถ ยิงลูกแรกก็ถูกผล แอบเปิล แล้ว ทำให้ตัวแทนของ เยอรมันไม่พอใจ และเขาถูกนำตัว ไปขังคุกที่เมืองลูเซินเขาสามารถล่อลวง ทหารที่คุมตัวเขา แล้วเอาตัวรอดได้ เที่ยวประเทศเยอรมัน

รวมที่เที่ยวธรรมชาติ ในอเมริกาที่ห้ามพลาดเเละ ต้องไปให้ได้

ที่มีหญ้าหรือเป็น พื้นดินไปบนเขา Sitlisalp เพื่อชมหิมะบนเขา เขาSitlisalp เป็นส่วนหนึ่ง ของภูเขาแอลป์ บนเขาเป็นลานกว้าง มีบ้านหลงัเล็กๆ หลายหลังที่สร้างขึ้น เพื่อทาเนยแข็งพื้นบ้าน และเป็นที่พักเวลา ต้อนวัวขึ้นไปที่นั่นไปชมเมืองเล็กๆสอง เมืองตามรอยประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์แลนด์

เมืองแรกคือเมือง Burglen ซึ่งเป็นเมืองเกิดของ วิลเลียมเทล บิดา แห่งเสรีภาพของ สวิตเซอร์แลนด์ ตามประวัติศาสตร์ ของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่าวลิเลียมเทล เป็นนายพรานใช้หน้า ไม้ยิงสัตว์ได้แม่นยำมาก ในคริสตศ์ตวรรษที่13เขาถูกตัวแทนของ เยอรมันที่ดูแลชุมชนนี้ จับเพราะไม่ทำความ เที่ยวประเทศแคนนาดา

เคารพและได้จับ บุตรชายของเขามัดกับ ต้นไม้ทั้งยังบังคับ ให้เขายิงหน้าไม้ ไปยังผลแอบเปิล ที่อยู่บนศีร์ษะของ บุตรชายเขาสามารถ ยิงลูกแรกก็ถูกผล แอบเปิล แล้ว ทำให้ตัวแทนของ เยอรมันไม่พอใจ และเขาถูกนำตัว ไปขังคุกที่เมืองลูเซินเขาสามารถล่อลวง ทหารที่คุมตัวเขา แล้วเอาตัวรอดได้

และยังได้ดักยิงตัว แทนของเยอรมันตาย ชาวสวิสจึงยกย่อง เขาเป็นผู้นำได้แวะชมเมือง Burglen ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ วิลเลียมเทล มีศาลของวิลเลียมเทล และมีพิพิธภัณฑว์ วิลเลียมเทลด้วย อีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันคือเมือง Aldorfเป็นเมืองที่ วิลเลียมเทลถูก บังคับให้ยิงหน้าไม้ ไปยังผลแอปเปิล เที่ยวประเทศสิงค์โปร

บนศรีษะบุตรชายตัวเอง มีอนุสาวรีย์รูปปั้น ของวิลเลียมเทล และบุตรชายด้วยไปชมมหาวิหาร Einsiedeln เป็นมหาวหิารที่ใหญ่มาก ภายในมหาวิหาร มีคนสูงอายเุป็น ส่วนมากกำลังทำ พิธีทางศาสนา มหาวิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานพระรูปแม่ดำอัน ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น ที่เคารพของชาว คาธอลิคทั่วยุโรป

ไปยังเมืองZurich เป็นเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของสวิต เซอร์แลนด์เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของสวิต เซอร์แลนด์มีโบราณ วัตถุที่ถูกจัดแสดง ไว้น่าชมมากมีทั้ง สมัยก่อน ประวิตัศาสตร์ เช่นโครงกระดูกคน ที่ถูกฝังพร้อมเครื่องใช้ที่วางไว้ข้างๆ โบราณวัตถุสมัย ประวิตัศาสตร์ก็มี หลากหลายซึ่งเขา baccarat คือ

จัดแสดงไว้ในชั้น ใต้ดินด้วยใกล้ๆ พิพิธภัณฑ์มีย่าน การค้าห้างร้านที่ หรูหราบนถนน Bahnhof ซึ่งเขาทำเป็นชั้น ใต้ดินด้วยต่อไปชมน้ำตก Rheinfall ซึ่งเป็นน้ำตกที่ ใหญ่ที่สุดของยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำ ไรน์ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด ของยุโรปไหลจาก ต้นน้ำในเทือกเขา แอลป์มายังบริเวณ

ที่พื้นที่โลกเปลี่ยน ระดับจึงกลายเป็น น้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 17,000 ปีโซนที่มีเครื่องเล่น ที่ตื่นเต้นหวาด เสียวนับสิบอย่าง รถไฟลอยฟ้ารอบ บริเวณสวนสนุกได้เข้าชมโชวส์ เก็ตน้ำแข็งบรรลือโลก Ice Show  ผู้แสดงเป็นดารา ระดับแชมเปี้ยน บาคาร่า789

เข้าชมโชวก์ารต่อสู้ บนหลังม้าของอัศวิน ยุุคกลางในสนาม อาเรนาภาพยนต์ 4 มิติ Magic Cinema4 D ซึ่งน่าชมมากนั่งเรือ ที่แล่นเข้าไปใน อุโมงค์และแล่นลงจาก ที่สูงพอสมควร มีไดโนเสาร์ในถ้ามืดๆ ได้ขึ้นหอสูงที่หมุน ดูบริเวณสวนสนุก ได้โดยรอบ เที่ยวประเทศ รัสเซีย