รีวิวเที่ยวแอฟริกา โซมาเลียประวัติเป็นอย่างไร?

รีวิวเที่ยวแอฟริกา โซมาเลียนั้น มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย มีพรมแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือกับ จีบูติ ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ เคนยา พื้นที่ทางเหนือติดกับเยเมน ในอดีตนั้นพื้นที่ของโซมาเลีย เป็นศูนย์กลางทางการค้า ของแอฟริกาเลยทีเดียว ด้วยของป่าต่างๆรวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่นี้นั้นเป็นจุดแลกเปลี่ยนสำคัญ

ที่ประเทศมหาอำนาจในอดีต ต่างเป็นที่ต้องการวัตถุดิบเหล่านั้น โดยเฉพาะชาวโปตุเกส ที่ในช่วงการค้นพบเส้นทางเดินเรือ ที่อ้อมแหลมกูดโฮบได้สำเร็จ และเดินทางต่อเพื่อเชื่อม กับทวีปเอเชียนั้นเอง และค้นพบประเทศอินเดียอีกด้วย

จึงทำให้ดินแดนโซมาเลียนั้น ได้กลายเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งจากตะวันตกและตะวันออกนั้นเอง ทำให้ในช่วงเวลานั้นเอง ดินแดนแห่งนี้มีความมั่งคั่ง ในทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ยังไงซะดินแดนในแถบนี้เอง

ต่างตกเป็นเป้าหมายของประเทศมหาอำนาจต่างๆ ที่ต้องการครอบครองทรัพยากรในต่างแดนนั้นเอง ด้วยจุดยุทธศาสตร์ของโซมาเลียนั้นเอง ทำให้อังกฤษนั้นต้องการ ที่จะเข้าครอบครองโซมาเลีย โดยที่พื้นที่บ้างส่วนนั้น

ตกเป็นอาณานิคมของอิตาลีนั้นเอง การสู้รบเป็นรูปแบบใหม่ อังกฤษได้ใช้เครื่องบินรบ ทิ้งระเบิดใส่เมือง Taleex ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ ชนเผ่าดั่งเดิมที่ปกครองนั้นเอง ด้วยความต่างทางอาวุธ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อประชาชน รวมถึงฝั่งผู้ปกครองดั่งเดิมอย่าง Dervish ที่ครั้งหนึ่งได้เคยขับไล่ ชาวอาณานิคมดั่งเดิมออกไปได้นั้นเอง ทำให้สงครามในครั้งนี้

จึงมีความรุนแรงอย่างมากนั้นเอง หลังจากการปกครองของอังกฤษ ที่ถอนกำลังออกไปนั้น ทำให้เกิดการรวมชาติขึ้นมา ถึงแม้บ้างอาณาเขตจะอยู่ภายใต้ การปกครองของอิตาลีก็ตาม จึงได้เกิดเป็นประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย จนกระทั่งการเมืองภายในของประเทศ เกิดความขัดแย้งกัน ทำให้เกิดการรัฐประหาร และได้แต่งตั้งนายพล Barre ขึ้นเป็นประธานาธิบดี

แต่ว่าเหตุการณ์ภายในประเทศนั้น ก็ยังคงเกิดความวุ่นวาย จากการบริหารงานในแบบรัฐเผด็จการ จนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ในแต่ละรัฐที่ชนเผ่าดั่งเดิมปกครองไว้นั้นเอง ด้วยเหตุการณ์ที่รุนแรง ทำให้สหประชาชาติยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ประชาชนชาวโซมาเลีย ที่ต้องเจอกับภัยสงครามนั้นเอง จนกระทั่งในที่สุดได้เกิดรัฐบาลร่วมกันปกครอง แบ่งออกกันเป็น 5 ภูมิภาค เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างในอดีตนั้นเอง

รีวิวเที่ยวแอฟริกา

รีวิวเที่ยวแอฟริกา โซมาเลียมีฉายาเรื่องโจรสลัดได้อย่างไร?

ด้วยเหตุการณ์ภายในประเทศ ที่มีสงครามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ประชาชนชาวโซมาเลียเอง ต้องได้รับผลกระทบนั้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความอดยาก หรือแม้กระทั่งโรคภัยต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขา แย่ลงเป็นอย่างมาก ด้วยที่จุดยุทธศาสตร์ทางทะเล ของประเทศโซมาเลียนั้น เป็นเส้นทางเดินเรือสินค้า ที่ข้ามมาจากคลองสุเอช หรือแม้กระทั่งเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่

ที่เดินทางผ่านแอฟริกา จะต้องพบกับประชาชน ชาวโซมาเลียที่ต้องผันตัวเอง มาเป็นโจรสลัดที่คอยออกปล้น เหมือนในอดีตนั้นเอง ก็เพื่อความอยู่รอดนั้นเอง หากชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโซมาเลียนั้นดีขึ้น ปัญหาโจรสลัดโซมาเลีย จะไม่มีการเกิดขึ้นเลยนั้นเอง เพราะทางเลือกของประชาชน ในประเทศสำหรับการเอาชีวิตรอดนั้นน้อยอย่างมาก ไม่เข้าร่วมกองทัพ

หรือไม่ก็เป็นโจรสลัด เพื่อต้องการเงินและอาหาร เอาไว้ให้ประทั่งชีวิตตัวเองและครอบครัว ความอดยากนั้น เป็นผลกระทบหนักกับประเทศแห่งนี้ มาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศแล้วนั้นเอง ชัวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนั้น

เรียกได้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ จากการบริหารงานของ เผด็จการในอดีตและสงครามกลางเมือง ทางเชื้อชาติและชนเผ่าต่างๆ ทำให้ปัญหาเหล่านี้ ยังคงเป็นปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมขนาดใหญ่ รอวันที่ทุกอย่างจะเป็นใจ ให้กับเหล่าประชาชนในประเทศนี้ ถูกเหมิอนโชคชะตาถูกผูกติด กับการเอาชีวิตรอดนั้นเอง ด้วยภัยโจรสลัดที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้กองเรือสินค้าชาติต่างๆ

ได้มีกองกำลังคุ้มกัน เรือขนส่งสินค้านานาชาตินั้นเอง จึงทำให้การค้านั้นเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายนั้นเอง แต่นั้นก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหา ที่ถูกต้องของเรื่องทั้งหมดนี้นั้นเอง

โซมาเลียสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

ในอดีตนั้นประเทศแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของแอฟริกา และยังเป็นที่ตั้งของอาณานิคม ของประเทศมหาอำนาจต่างๆอีกด้วย จึงเหมือน เป็นดินแดน อีกดินแดนหนึ่งที่เป็นมรดก ของอาณานิคมนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงระบบการปกครอง และผังเมืองต่างๆนั้น ล้วนได้รับอิทธิพลจากช่วงยุคสมัย ล่าอาณานิคมนั้นเอง ทำให้สถานที่ท่องเที่ยว ในโซมาเลียนั้นเต็มไปด้วย มรดกจากช่วงยุคเวลาดั่งกล่าวนั้นเอง รวมทั้งมีอารยะธรรมชนเผ่าดั่งเดิม ที่พวกเคยอยู่อาศัยกันในอดีตนั้นเอง

สถานที่แรกที่จะแนะนำคือ Liido Beach Somalia ชายหาดแห่งนี้ เป็นอีกแลนมาร์กหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งโลก ที่เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศ ชายทะเลที่ด้านหน้าเป็น ทะเลอาหรับ อันกว้างใหญ่ที่ถือว่าเป็นเส้นทาง ค้าขายแรกๆของโลก ที่มาการติดต่อค้าขายนั้นเอง ชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Mogadishu ผู้คนมากมายต่างเดินทาง มาพักผ่อนยังที่แห่งนี้

เพราะเต็มไปด้วยรีสอร์ท และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนนั้นเอง จึงเป็นอีกสถานที่ตัวเลือกหนึ่ง สำหรับการพักผ่อนนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ Mogadishu Cathedral

โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองแห่งนี้ ถูกสร้างโดยชาติตะวันตก ช่วงสมัยศตวรรษที่ 17 รูปแบบการก่อสร้างนั้น เป็นแบบโบสถ์โรมันคาทอลิค โกธิค ถูกสร้างด้วยหินรวมไปถึงเสาต่างๆ ภายในวิหารอีกด้วย แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป รวมทั้งภัยจากสงคราม ทำให้โบสถ์แห่งนี้มีสภาพที่ทรุดโทรม และหลงเหลือความยิ่งใหญ่ เอาไว้ในอดีตนั้นเอง ปัจจุบันได้เริ่มมีการเข้าไปดูแล

ซ่อมแซมบ้างส่วนที่เสียหาย เพื่อเป็นอีกจุดแลนมาร์ก ในการท่องเที่ยวนั้นเอง เราไปกันต่อที่ Bushbush Nation Park อุทยานแห่งชาติของที่นี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศโซมาเลีย ที่ถือว่าเป็นเขตอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศ

เพราะถือว่าเป็นเขตป่าร้อนชื้นนั้นเอง ที่นี้เต็มไปด้วย ธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ทะเลสาบ สัตว์ป่าจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาแห่งนี้นั้นเอง ด้วยความกว้างใหญ่แห่งนี้ ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลายชนิด ที่เรียกได้ว่าทั่วทั้งโลก สูญพันธุ์จนหมดเหลือแค่ที่นี้ ที่มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้ด้วยนั้นเอง ความสวยงามของที่นี้ รวมถึงอากาศบริสุทธิ์ของที่นี้ เหมาะแก่การมาพักผ่อนด้วยอีกเช่นกัน สถานที่สุดท้ายคือ Laas Geel tour นั้นคือถ้ำที่มี ร่องรอยอารยธรรม ของชาวพื้นเมืองในอดีต ที่ได้มีการวาดเขียนฝาผนัง

บันทึกเรื่องราวของพวกเขา ผ่านภาพเขียนเหล่านี้ในถ้ำนั้นเอง ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมือง Hargeisa เพียงแค่ขับรถเดินทางมา ไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเอง ก็จะได้พบกับปติมากรรม เก่าแก่ภายในถ้ำที่ถือว่า

ยังคงสมบูรณ์ ด้วยสีที่ยังสดและลวดลายต่างๆ คมชัดจนมาถึงทุกวันนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในโซมาเลีย ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายภายในประเทศ ที่รอคอยให้เหล่านักท่องเที่ยว เดินทางมาค้นพบความน่าตื่นเต้น กับการเดินทางในประเทศนี้นั้นเอง

รีวิวเที่ยวแอฟริกา

ปัจจุบันโซมาเลียเป็นอย่างไร?

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และความเจริญได้เข้ามาสู่ โซมาเลียด้วยการช่วยเหลือ จากสหประชาชาติไม่ว่าจะมา ในรูปแบบเงินสนับสนุนหรือแม้กระทั่ง ข้าวของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศ ที่ตกอยู่ในสภาวะอดยากนั้นเอง อีกทั้งยังได้รับการพัฒนา ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ที่เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางมาพักผ่อน

สัมผัสกับบรรยากาศแอฟริกานั้นเอง ด้วยประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับทะเล จึงทำให้เป็นประเทศแห่งการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆ สินค้าการเกษตร รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นเอง ที่ถือได้ว่าดินแดนในแอฟริกานั้น มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย ทรัพยากรนั้นเอง ปัจจุบันถึงแม้จะยังมีกลุ่ม โจรสลัดที่คอยออกปล้นเรือสินค้า แต่ก็เรียกได้ว่าน้อยลงกว่ายุคก่อนอย่างมาก เพราะด้วยกองเรือคุ้มกันที่เข้มแข็ง หรือการพัฒนาชุมชน ที่เป็นส่วนช่วยให้คนในชุมชน มีหลายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในโซมาเลียเป็นอย่างไร?

การเดินทางท่องเที่ยวในโซมาเลียนั้น ให้ความรู้สึกถึงดินแดนซาฟารี ได้เหมือนในหนังที่ แฝงไปด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรม เฉพาะตัวของชาวแอฟริกา ที่นับว่ามีอารยธรรมเก่าแก่ ที่ส่งต่อกันมานับพันปีนั้นเอง ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ภาพลักษณ์ใหม่ของโซมาเลีย ได้เข้ามาแทนที่เรื่องราวในอดีต ที่ขึ้นชื่อในทางลบ กลายเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว อีกประเทศหนึ่งโดยที่เรา

ไม่ได้รู้สึกกลัวกับเรื่องราวในอดีตนั้นเอง เพราะทุกคนในประเทศ ล้วนไม่ใช่คนเลวนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว แบบซาฟารีหรือผจญภัยนั้น รับรองว่าที่นี้จะทำให้คุณ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

จึงทำให้มองว่า โซมาเลีย ได้พยายามขจัดภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีของตัวเองในอดีต ที่เรียกได้ว่าสร้างความเสียหาย ให้กับการค้าระหว่างประเทศ หลายล้านเหรียญเลยทีเดียว จากข่าวชื่อดังในอดีตจากการปล้น แต่ในปัจจุบันนั้นประเทศแห่งนี้ ได้กลายเป็นประเทศที่ มีความน่าสนใจอย่างมาก ในแง่ของการท่องเที่ยว หลังจากการพัฒนาที่ผ่านมานั้น โซมาเลียเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน และศึกษาอารยธรรมนั้นเอง

พาเที่ยวโบลิเวีย

แนะนำสุนัขพันธุ์ใหญ่