ที่เที่ยวในแคนาดา ประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวในแคนาดา เป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในทวีป อเมริกาเหนือ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศ สหรัฐอเมริกา และยังเป็นประเทศที่มีความใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย ปัจจุบันแคนาดาปกครองโดยระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งราชอาณาจักร

ในอดีตนั้นดินแดนในแถบอเมริกาเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าชนเผ่าต่างๆ ของชาวพื้นเมืองหลายๆกลุ่ม จนกระทั่งการมาถึงของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ที่เดินเรือมาพบกับดินแดนแห่งนี้

ฝรั่งเศสได้เข้ามาบุกเบิกและตั้งรกราก ในดินแดนทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ แถบชายฝั่งแอตแลนติก ในปีค.ศ. 1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสีย อาณานิคมให้เกือบทั้งหมด ในสงคราม 7 ปี

ทำให้อังกฤษมีอิทธิพลในดินแดนแุถบอเมริกาเหนือ และเป็นจุดเริ่มต้นในการ เพิ่มจำนวนประชากรในการตั้งรกราก ทำให้แคนาดาถือกำเนิดการปกครองแบบ สหพันธรัฐ ประกอบไปด้วย 4 รัฐ

ทำให้ประชากรในอนานิคม ต่างเริ่มกระจายตัวกันไปในที่ต่างๆ ขยายจำนวนประชากรในพื้นที่ต่างๆในแคนาดา อังกฤษเองได้มอบอำนาจในการปกครองตนเองด้วย รัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ ในปี ค.ศ. 1931

และต่อมาได้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดา ในปีค.ศ.1982 ทำให้แคนาดาไม่ต้องขึ้นตรงกับ ประเทศอังกฤษอีกต่อไป ทำให้ปัจจุบันแคนาดา มีทั้งหมด 10 รัฐ แคนาดาใช้ภาษาราชการ 2 ภาษา

ทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก นั้นคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส  ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่พึ่งพากันค้าขายกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน

ที่เที่ยวในแคนาดา

ที่เที่ยวในแคนาดา มี อารยธรรมเป็นอย่างไร?

ในยุคเริ่มแรกก่อนที่ อาณานิคมตะวันตกมาตั้งรกรากนั้น แคนาดาเต็มไปด้วยพื้นป่าอันกว้างใหญ่ รวมทั้งทรัพยากรที่มีมากมาย ได้รับการดูแลโดยชนเผ่าพื้นเมือง โดยกลุ่มดั่งเดิมนั้นคือ ชาวอินเดียแดง ชื่อเรียกของกลุ่มชาวพื้นเมืองนั้น ได้ถูกตั้งขึ้นโดยชาวอังกฤษ ที่มองว่าชาวอินเดียแดงมีลักษณะ คล้ายชาวอินเดียที่มีผิวเข้ม

แต่ชาวอินเดียแดงนั้นผิวออกไปทางสีทองแดง จึงทำให้ชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน เรียกว่าชาว อินเดียแดง เมื่อการมาถึงของชาวตะวันตก นำมาซึ่งความขัดแย้งกับ ชาวพื้นเมืองถิ่นฐานดั่งเดิม

จึงเกิดการต่อสู้ขัดแย้งกันอยู่เสมอ ภายหลังการเข้ามาของชาวอาณานิคม ด้วยดินแดนในอเมริกาเหนือ มีความกว้างใหญ่โตอย่างมาก ทำให้ประเทศมหาอำนาจระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส

ต่างแข่งขันกันในเรื่องเศรษฐกิจ และทรัพยากร ทำให้พื้นที่ในแถบแคนาดานั้นเอง มีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา หรือการปกครองด้วยระบบเศรษฐกิจต่างๆ

ประชากรพื้นเมืองดั่งเดิมนั้น ลดลงน้อยกว่าชาวอาณานิคม ที่ย้ายมาจากยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ ด้วยแคนาดามีพื้นที่กว้างใหญ่ ทำให้คนในยุโรปต่างอยากเดินทาง มาหาโอกาสยังดินแดนใหม่

ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าทวีปยุโรป ที่ในช่วงเวลานั้นมีความแออัด และความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงพากันย้ายมายังทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ภูมิภาคในแถบนี้ ได้ถูกวัฒนธรรมตะวันตกกลืนกิน

วัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวอินเดียแดง รวมถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ ในดินแดนแห่งนี้อีกด้วย ที่เป็นตัวเชื่อมและให้วิธีชีวิตของคนท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนไป จนถึงปัจจุบันนี้

ที่เที่ยวในแคนาดา

แคนาดาสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

สถานที่ท่องเที่ยว ของแคนาดานั้น เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม หลายสถานที่เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรม อันเก่าแก่ที่ถูกสร้างในสมัยอาณานิคม ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย สถานที่แรกที่เราแนะนำ เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ถือว่า ยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นคือ Lake Louise ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่มีความสวยงาม

อีกแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว บรรยากาศรายล้อมไปด้วยป่าสนและเทือกเขา ที่มีหิมะปกคลุม ในช่วงฤดูหนาวสามารถมาเล่นสกีที่นี้ได้เช่นกัน สถานที่ต่อไปนั้นคือ น้ำตกไนแอการา (Niagara Fall)

น้ำตกแห่งนี้ทุกคนต่างต้องเคยได้ยินชื่อนี้กันมาแล้ว ไม่ว่าจะในภาพยนตร์ หรือสื่อต่างๆ มักจะให้ความสนใจน้ำตกแห่งนี้ ที่มีความสูงและยิ่งใหญ่อย่างมาก โดยน้ำตกแห่งนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 แห่งกัน คือ น้ำตกเกือกม้า ( Horseshoe Fall)

ที่อยู่ฝั่งแคนาดา , น้ำตกอเมริกา ( American Fall ) ฝั่งสหรัฐอเมริกา , น้ำตก Bridal Veil อยู่ฝั่งอเมริกันเช่นกัน โดยเราสามารถขึ้นหอคอย ทางฝั่งแคนาดาที่สามารถ เห็นน้ำตกทั้ง 3 แห่งได้ด้วยระดับความสูง

ที่สามารถมองเห็นได้ครบ เราไปกันต่อที่ ออตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของแคนาดานั้น มีสถาปัตยกรรมสถานที่สำคัญต่างๆแบบโกธิค แบบเดียวกับเมืองต่างๆในยุโรป ทำให้เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก

เหมือนกับเราอยู่ในยุโรปเลยทีเดียว เมืองแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น By Ward Market , Cannadian War Museam , Notre Dame เป็นต้น สถานที่สุดท้ายที่เราแนะนำนั้นคือ เมืองเยลโลไนฟ์ (Yollowknife)

ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ ประเทศแคนาดาติดกับทะเลสาบ Great Slave Lake เมืองแห่งนี้มีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุด ในภูมิภาคนี้เพราะพื้นที่แถบนี้ ปกคลุมไปด้วยอากาศหนาว ในบ้างครั้งอุณหภูมิติด -50 องศา

นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ดูแสงเหนือ เหมือนกับในยุโรปตอนเหนือ จึงทำให้เมืองแห่งนี้ดูเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ สถานที่ท่องเที่ยวในแคนาดา ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่เป็นที่รู้จักของแคนาดาอีกมาก หากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ นับว่าห้ามพลาด

ที่เที่ยวในแคนาดา

ปัจจุบันแคนาดาเป็นอย่างไร?

ด้วยรากฐานทางเศรษฐกิจ ที่เหล่าประเทศอาณานิคมไม่ว่าอังกฤษ และ ฝรั่งเศส รวมทั้งแคนาดเองมีทรัพยากรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ เป็นต้น แคนาดาเองมีประเทศคู่ค้าสำคัญ ด้วยกัน 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ แม็กซิโก และเยอรมันนี ทำให้เศรษฐกิจของที่นี้โตขึ้นอยู่ตลอด

เป็นหนึ่งในประเทศการส่งออกด้าน อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ ป่าไม้ หรือ เหมืองแร่ ประชากรของแคนาดามีจำนวนน้อย กว่าสัดส่วนพื้นที่ของประเทศอย่างมาก มีประชากรเพียง 32.14 ล้านคน

ปัจจุบันนั้นเอง ประชากรของแคนาดานั้นมีการผสมผสาน กันหลากหลายเชื้อชาติ ด้วยนโยบายของรัฐ ที่รับผู้คนตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร เพื่อเป็นการเก็บภาษีและช่วยผลักดันประเทศแคนาดาอีกด้วย

รวมทั้งแคนาดาเองยังสนับสนุน สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ที่เป็นหลักพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ผู้คนที่นี้ต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จึงทำให้ผู้คนต่างลี้ภัยมายัง ดินแดนแห่งนี้กันมากขึ้น 

สรุปการท่องเที่ยวในแคนาดาเป็นอย่างไร?

แคนาดาเอง มีพื้นที่ทางธรรมชาติเยอะมาก จึงเกิดเป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลจากหน่วยงานรัฐ และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกรูปแบบหนึ่งของแคนาดา ความงดงามของธรรมชาติในแคนาดานั้น เหมือนพาเราอยู่ในตำนานของนอร์ท เพราะที่นี้เต็มไปด้วยป่าสน และเทือกเขาน้ำแข็งปกคลุม

อากาศของแคนาดาเอง มีความต่างกันไปแล้วแต่ภูมิภาค อย่างทางตอนเหนือที่มีความเย็นปกคลุมตลอดทั้งปี จึงทำให้การท่องเที่ยวของแคนาดา มีความหลากหลาย หลายโปรแกรมให้เราได้เลือกตลอดทั้งปี

นอกจากนี้การเดินทางมาแคนาดาก็ทำด้วยง่าย ด้วยโปรโมชั่นสายการบิน ที่มีราคาแข่งขันกัน ให้เราได้เลือกจองกันข้ามปีเลยทีเดียว ใครที่ชื่นชอบสัมผัสกับ บรรยากาศดีๆ แคดาเองถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

จึงทำให้มองว่า แคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความรู้สึกเหมือน เป็นยุโรปในดินแดนอเมริกาเหนือ ถ้าเปรียบกับอเมริกาแล้ว มีความแตกต่างกันออกไป ทาง ด้านวัฒนธรรม ที่ทางฝั่งอเมริกาเองนั้นเป็นการหลอมรวม วัฒนธรรมกลายเป็นของตัวเอง แต่แคนาดาเองนั้น ให้ความรู้สึกถึงความเป็นอาณานิคม ดั่งเดิม ที่แต่ละเขตการใช้ภาษานั้นแตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองเองด้วยเช่นกัน หากใครชิ้นชอบดินแดนประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอันสวยงาม ไม่ควรพลาดกับการมาเที่ยวในแคนาดา

สุนัขพันธุ์จีน

เที่ยวเอง อเมริกา